Op dit moment wordt er in de Tuut gewerkt aan een groot project, namelijk een onderzoek aan klinknagelgaten in onze ketels volgens de regels van de originele stoomwet.Dit onderzoek wordt vereist om de conditie van de beplating van de ketels te kunnen controleren en moet om de 40 jaar plaatsvinden. De meeste stoomketels waren vroeger haast continue in gebruik en dan was de gemiddelde levensduur meestal veel korter dan veertig jaar, maar de ketels van de Tuut zijn maar sporadisch gebruikt en zijn inmiddels dan ook meer dan 100 jaar oud. Een onderzoek als dit is in de zestiger jaren voor het laatst uitgevoerd en Lloyd’s vindt het dan ook hoog tijd voor een nieuw
onderzoek. (Lloyd’s is

het bedrijf dat de functies van het stoomwezen heeft overgenomen, zij voeren ook onze reguliere ketelkeuringen uit.)

De eigenlijke keuring bestaat uit een magnetisch onderzoek in een aantal klinknagelgaten. Daartoe moeten de desbetreffende nagels dus verwijderd worden, en om bij die nagels te kunnen komen moet een flink stuk metselwerk worden verwijderd. Na goedkeuring moet het ook allemaal weer teruggezet worden. Al met al een kostbaar project dat meerdere maanden zal duren en dat veel inzet van onze vrijwilligers vereist. Overigens is het altijd mogelijk dat een ketel na het onderzoek wordt afgekeurd. De ketel zou dan moeten worden vervangen, maar dat is een heel ander en nog veel groter project.

Inmiddels hebben we uitgebreide gesprekken gehad met Lloyd’s, met een klinker en met een metselaar en we stonden klaar om te beginnen, maar zoals overal gooien ook hier de regeringsmaatregelen roet in het eten. Er wordt nu voorzichtig hier en daar iets gedaan, maar het zal allemaal nog wel even aanlopen. We hebben in overleg bepaald welke nagels getrokken moeten worden en wat daar voor sloopwerk voor nodig is. Ook hebben we een proef gedaan met het trekken van nagels bij een bevriend stoomgemaal in Nijkerk. Bij dit gemaal ligt een afgekeurde ketel en uit deze ketel hebben we een aantal nagels mogen trekken. De conclusie was date verwijderen van nagels een zorgvuldig karwei is maar wat we wel met onze eigen vrijwilligers kunnen uitvoeren. Inmiddels zijn een aantal stoomleidingen verwijderd en hebben we een voorzichtige start gemaakt met het slopen.

We hopen uiteraard dat we met een wat hoger tempo verder kunnen en dat de keuring uiteindelijk positief zal aflopen. We houden u op de hoogte.