Lezingen in oktober ,

De Tuut 1 te Appeltern, entree € 5.00 p.p., kinderen tot 12 jaar gratis en met een vriendenpas van de Tuut ook gratis, bezoek@de-tuut.nl.

De lezingen vinden plaats in het motoren museum !!

Op de zondagen 2, 9, 16, 23 en 30 oktober 2022 vertelt Jan Reijnen, streekhistoricus en bestuurslid van Museum Stoomgemaal de Tuut interessante verhalen, ondersteund door een power point presentatie over een aantal Maas en Waalse thema’s. Op de geplande dagen worden het geplande verhaal om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur herhaald. Tussentijds bezoek aan het gemaal met digitale info met tablets is mogelijk.

2 Oktober: De Dijkdoorbraken. Er zijn meer dan 30 dijkdoorbraken geweest in Maas en Waal. Wat waren de oorzaken en het gevolg hiervan.

9 oktober: Het lot van de slechte geschiedenis van de waterbeheersing en de gevolgen daarvan. Na 625 jaar polderen in Maas en Waal met 27 autonome dorpspolders is het plan van 1321 pas in 1952 gerealiseerd.

16 Oktober: Het klinknagelgat onderzoek van de stoomketels van het gemaal. Een diepgaand materiaalonderzoek van de platen en klinknagels van de stoomketels met onze ingemetselde stoomketels in de stoomketel batterij.

23 Oktober: De historie van de sluizen aanwezig in de rivierdijken en hun problemen. De functie onderhoud, verwaarlozing en de gevolgen hiervan in het verleden en de toegepaste technieken bij de nieuwe sluizen gebouwd na 1960.

30 oktober: De ontwikkeling van de boerderijen van 1850 tot heden in Maas en Waal.  De boerderijbouw van 1850 tot 1930, de periode 1941 tot 1960 en de periode 1960 tot heden. De betekenis en de rol in het landschap met de ontwikkeling van de landbouwbedrijven