Trots onderdeel van Monumentenstichting Baet en Borgh

Contactgegevens

Stoomgemaal De Tuut
De Tuut 1
6629 AA Appeltern

+31 (0) 487-541156
info@de-tuut.nl

ING: NL90INGB0005545151
Rabobank: NL98RABO0103206000

Doederij
+31 (0) 487-761046
info@doederij.com

Stichting Baet en Borgh

De Monumentenstichting Baet en Borgh heeft tot doel het restaureren, onderhouden en exploiteren van de cultuurmonumenten die haar eigendom zijn, of haar in beheer zijn gegeven. De stichting is opgericht op 2 februari 1983. Op dit moment heeft Baet en Borgh de volgende monumenten in eigendom of beheer:

  • Stoomgemaal De Tuut te Appeltern
  • Het torentje van den Blanckenburgh te Beuningen
  • De ruïne van St. Walrick te Overasselt
  • Het dijkmagazijn te Appeltern.

Adres- en contactgegevens Monumentenstichting Baet en Borgh:

De Tuut 1
6629AA
Appeltern
+31 (0) 487 541156
info@de-tuut.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

H.W.C.G. Keereweer – voorzitter
G.F. van Oers – secretaris
J. Jagtenberg – penningmeester
D. Hoekstra – bestuurslid
J.H. Reijnen – bestuurslid
T.E.M. van den Hark – bestuurslid

Onze sponsoren

Zonder onze vrijwilligers zou Stoomgemaal De Tuut er nooit zo goed hebben bijgestaan als heden het geval is. Het is echter niet alleen aan hun tomeloze inzet te danken. Onze sponsoren spelen een minstens zo belangrijke rol.

Onze speciale dank gaat daarbij uit naar:

  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
  • VSB Fonds
  • Provincie Gelderland
  • Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Waterschap Rivierenland